Jak można zapobiegać bezdomności zwierząt?

Oprócz opracowania przez gminę Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, każdy  z nas ma wpływ na skalę tego zjawiska. Działania profilaktyczne polegają na rozpowszechnianiu dobrych praktyk oraz kształtowaniu właściwego stosunku do zwierząt:

  • ADRESÓWKA – osoba posiadająca zwierzęta powinna pamiętać o zaopatrzeniu swojego pupila w adresatkę – w  przypadku ucieczki, zagubienia umożliwi to szybkie powiadomienie właściciela oraz powrót zwierzęcia do domu.
  • MIKROCZIP – znakowanie zwierząt poprzez wszczepienie mikroczipa oraz umieszczenie danych w bazie danych – to także sposób na szybki kontakt
    z właścicielem.
  • KASTRACJA/STERYLIZACJA – upowszechnianie zabiegów, które pozwalają uniknąć niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt.
  • PRZEMYŚLANA I ŚWIADOMA DECYZJA – osoby decydujące się na przyjęcie zwierzęcia, powinny zdawać sobie sprawę z obowiązków, jakich się podejmują, powinny zapoznać się ze specyfiką danej rasy, upodobaniami, warunkami utrzymania, jakie powinny zostać spełnione.
  • REGOWANIE – każdy z nas powinien reagować na przypadki złego traktowania, porzucenia zwierzęcia – pozwoli to na podjęcie interwencji we właściwym czasie oraz zaoszczędzi zwierzęciu cierpienia i stresu.