Kafarnaum

Kino
Termin: 26 Kwi 2019 20:00

Miejsce: Kino "Tęcza"

Dyskusyjny Klub Filmowy zaprasza na film "Kafarnaum".

Kliknij i zobacz zwiastun

Dyskusyjny Klub Filmowy jest dobrowolnym zrzeszeniem miłośników sztuki filmowej, którzy nie tylko pragną pogłębić swe wiadomości w tej dziedzinie, ale zamierzają także brać czynny udział w popularyzowaniu wartościowych zjawisk artystycznych. Z jednej strony DKF jest szkołą patrzenia na film, sprzyjającą wyrobieniu właściwych kryteriów oceny dzieł sztuki, z drugiej – szkołą kształcenia i rozwijania postaw. Zamierzone cele Dyskusyjny Klub Filmowy realizuje poprzez systematyczne organizowanie: projekcji utworów o wysokich walorach artystycznych, poprzedzonych fachową prelekcją i zakończonych dyskusją, spotkań z teoretykami, krytykami, twórcami filmowymi, ludźmi sztuki, nauki, otwartych imprez popularyzujących wartościowe zjawiska i treści filmowe.

 

Telefon
67 258 20 14
Addres
Bydgoska 4, 78-600 Wałcz

 

Mapa


 

Terminy


  • 26 Kwi 2019 20:00