Badanie ankietowe CAWI

Proponowane ustalenia w zakresie przeznaczenia terenów w przyszłym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Ankietę można wysłać tylko raz z jednego adresu IP