Długość:   7 km
Przebieg szlaku:  Wałcz – Pluskota – Rudnica – Kłębowiec
Oznakowanie kolorem czarnym.
 
Szlak oznaczony kolorem czarnym, jest szlakiem pieszym, dostępnym również dla rowerzystów. Rozpoczyna się w Wałczu przy ulicy Żeromskiego, tu szlak prowadzi równolegle ze szlakiem kapliczek, więc dodatkowym urozmaiceniem,  oprócz piękna przyrody, są kamienne murowane kapliczki przykryte spadzistymi daszkami, z umieszczonymi na frontowych ścianach płaskorzeźbami nawiązującymi tematycznie do ich nazw. Rzeźby te są autorstwa miejscowych artystów. Stawiane były co roku w ramach obchodów Chrześcijańskich Dni Kultury. Trasa wiedzie polną drogą do lasu, a dalej leśnymi ścieżkami do osady Pluskota. Przy leśnictwie Pluskota szlak skręca  w lewo, prowadząc do mostu nad Piławką. Po przejechaniu Piławki szlak dociera do skrzyżowania i wiedzie w kierunku północno-wschodnim lokalną drogą aż do kolejnego mostu, tym razem nad rzeką Dobrzycą. Następnie szlak dociera do Rudnicy. W pobliżu znajduje się Park Linowy, będący jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Z Rudnicy trasa wiedzie do Kłębowca i kończy się w pobliżu ruin tamtejszego pałacu.