Długość: 28 km 
Przebieg trasy: Szwecja – Golcowe Bagno – Zdbice - Szwecja. Oznakowana została tabliczkami z nazwą trasy.

Trasa rowerowa  prowadzi do miejsc, w których  można zobaczyć pozostałości niemieckich umocnień wojskowych. Po drodze czekają także atrakcje przyrodnicze, piękne jeziora i malownicze krajobrazy.
Trasa rozpoczyna się przy szkole w Szwecji. Ten skromny budynek w lutym 1945 r. odegrał ważną rolę w walkach o Wał Pomorski. Tu bowiem mieścił się sztab dowódcy 4 dywizji 1 Armii Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Kieniewicza. Stąd kierowano m.in. operacjami w dniach 4-5 lutego, zmierzającymi do przełamania głównej linii oporu, bronionej przez oddziały Wehrmachtu.

Ze Szwecji wyjeżdżamy drogą do Zdbic. Po ok. 800 m trasa wraz ze szlakiem pieszym żółtym ZP 188y oraz czarnym rowerowym skręca w lewo w drogę polną, która przechodzi w leśną. Na skrzyżowaniu dróg szlaki i trasa skręcają w prawo na zachód. Na kolejnym skrzyżowaniu dróg trasa prowadzi prosto, do „Przesmyku Śmierci", który znajduje się między jeziorami Smolno i Zdbiczno. Tu w 1945 r. toczyły się zacięte walki prowadzone przez żołnierzy polskiej 4 Dywizji Piechoty, zakończone przełamaniem niemieckiej linii obrony Wału Pomorskiego na długości kilkunastu kilometrów. Trasa wiedzie dalej prosto. Po prawej stronie widoczne jest jezioro Zdbiczno, po lewej jezioro Smolno. Po obu stronach widać też pozostałości bunkrów.
Dalej trasa wiedzie wraz ze szlakiem rowerowym zielonym i czerwonym pieszym aż do skrzyżowania dróg leśnych, gdzie trasa skręca w prawo. Po około 500 m znów spotyka czerwony szlak pieszy i wraz z nim pokonuje liczne zakręty.

Z lewej strony pojawia się rzeczka Zdbica. Szlak wiedzie wzdłuż niej na północ, mijając południowy koniec Stawu Leszczyńskiego. Następnie biegnie prosto, pod górę, wschodnią stroną stawu i skręca w prawo w przecinkę. Prowadzi ok. 400 m w okolicy pozostałości okopów, później ostro z górki. Po drugiej stronie drogi widoczny jest florystyczny rezerwat Golcowe Bagno, chroniący torfowiska przejściowe. Szlak prowadzi dalej szosą w kierunku Zdbic, następnie z drogi skręca w prawo i prowadzi skrajem młodnika pod górę, a potem z góry na wschód i ścieżką na lewo na północ. Dalej idzie pod górę do pozostałości umocnień Wału Pomorskiego. W dole widoczne jest Jezioro Dobre. Ciekawostką jest sztuczny kanał łączący jezioro z terenem zabagnionym, na którym Niemcy przed wojną w celach obronnych zbudowali wyspę.

Szlak wiedzie dalej na północ, po ok. 100 m łączy się ze szlakiem czerwonym na ok. 500 m. Przy bagienku trasa skręca w lewo i zawraca na południe, mija widoczne w dole Jezioro Karpiowe,   skręca w lewo w stronę Zdbic. W Zdbicach warto zwrócić uwagę na pamiątkowy obelisk oraz pozostałości umocnień Wału Pomorskiego. Po prawej znajduje się parking i skansen militarny. Trasa wiedzie drogą w stronę Szwecji, po czym skręca w prawo w drogę leśną. Po prawej stronie widoczna jest Stanica Harcerska. Szlak idzie prosto, mija „Przesmyk Śmierci" i kieruje się do Szwecji, gdzie kończy się w miejscu swego rozpoczęcia.
Trasa została przygotowana i oznakowana w ramach projektu Włóczykije Pojezierza przez Stowarzyszenie Lider Wałecki.