Gmina Miejska Wałcz, podobnie jak w ubiegłych latach, jest organizatorem dwóch kąpielisk - nad jeziorem Raduń przy ul. Chłodnej i nad jeziorem Zamkowym przy ul. Bydgoskiej.

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu sportu w roku 2020. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Informacja w sprawie końcowego ogłoszenia wyników

Zachęcamy do składania ofert

Oddźwięk był niesamowity.