„OD TOKYO DO TOKYO”

Dziś (6 kwietnia) obchodzimy Światowy Dzień Sportu.

 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

24 lutego 2021 r. w Urzędzie Miasta Wałcz zostały wręczone stypendia sportowe na rok 2021 dla zawodników reprezentujących wałeckie kluby sportowe,

na wybór realizatorów zadań publicznych z zakresu sportu w roku 2021.