w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Dzień Olimpijczyka obchodzony corocznie na całym świecie 6 marca to święto najlepszych sportowców,

Wałcz miastem sportu, a więc początek każdego nowego roku to czas,

Informacja w sprawie końcowego ogłoszenia wyników

Informacja w sprawie końcowego ogłoszenia wyników