W środę 4 marca br. w Operze na Zamku w Szczecinie odbyło się "Sportowe Podsumowania Roku"

 Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu

17 lutego 2020 r w WCK odbyła się konferencja prasowa poświęcona organizacji trzydniowych obchodów wydarzenia o randze ogólnopolskiej.

Miasto Bailleul – zaprosiło swoje miasta partnerskie,

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadań publicznych z zakresu sportu: