24 lutego 2021 r. w Urzędzie Miasta Wałcz zostały wręczone stypendia sportowe na rok 2021 dla zawodników reprezentujących wałeckie kluby sportowe,

na wybór realizatorów zadań publicznych z zakresu sportu w roku 2021.

na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu sportu w roku 2021.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz