Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadań publicznych z zakresu sportu:

podniesienie poziomu wyszkolenia drużyny seniorów w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż koszalińska klasa okręgowa.

Treść zarządzenia i konkursu- kliknij i otwórz

Załącznik 1 - kliknij i otwórz

Załącznik 2 - kliknij i otwórz

Oświadczenie wnioskodawcy - kliknij i otwórz

Formularz wniosku - kliknij i otwórz