Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadań publicznych z zakresu sportu w roku 2020.

Treść zarządzenia i konkursu - kliknij o otwórz

Załącznik 1- kliknij i otwórz

Załącznik 2 - kliknij i otwórz

Oświadczenie wnioskodawcy - kliknij i otwórz

Formularz wniosku - kliknij i otwórz

Źródło informacji: M. Turowska, Wydział Spraw Społecznych i Sportu