Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Uprawianie sportu w młodym wieku szansą na sukces w dorosłym życiu.

W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 6.11.2019 do dnia 13.11.2019 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Oferta dostępna pod tym linkiem

Źródło: A. Gródka, Wydział Spraw Społecznych i Sportu