w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tryb bezkonkursowy.

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Praca, dom, murawa - lepszy trening seniorów IV ligi ZZPN"

W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 30.10.2019 do dnia 6.11.2019 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Oferta dostępna pod tym linkiem.

Źródło: Anna Gródka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Sportu