Oferta na realizację zadania publicznego.

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2016 poz.239 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 14.10.2019 r. do dnia 20.10.2019 r.

Oferta dostępna pod tym linkiem.

Źródło: M. Turowska, Wydział Spraw Społecznych i Sportu