Regaty Kajakowe XXXVIII Memoriału im. Kazimierza Góreckiego oraz XIX Memoriału im. Mariana Matłoki, Wałcz - 25.05.2019 r.Regaty poświęcone są pamięci zmarłego olimpijczyka, medalisty Mistrzostw Świata w Kajakarstwie - Kazimierza Góreckiego oraz pamięci zmarłego olimpijczyka, medalisty Mistrzostw Świata, trenera, wielkiego miłośnika i propagatora kajakarstwa w Wałczu - Mariana Matłoki. Celem regat jest popularyzacja sportu kajakowego w Wałczu i województwie zachodniopomorskim.


ORGANIZATORZY

• Wałeckie Towarzystwo Sportowe „Orzeł"
• Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA”
• Urząd Miasta Wałcz
• Polski Związek Kajakowy w Warszawie
• Zespół Szkół nr 1 w Wałczu - Szkoła Mistrzostwa Sportowego
• Zachodniopomorski Związek Kajakowy
• MOSiR Wałcz

MIEJSCE I TERMIN REGAT

Regaty odbędą się w dniu 25.05.2019 r. na torze regatowym przy MOSiR Wałcz, ul. Chłodna.  
Otwarcie Regat -  25.05.2019 r., godz. 9.30
Rozpoczęcie konkurencji biegowych - 25.05.2019 r., godz. 11.00

KONKURENCJE - Memoriał im. Kazimierza Góreckiego

Juniorzy starsi - rocznik 2001/2002
K-1, K-2, C-1, C-2 - 200m, 1000m
Juniorki starsze - rocznik 2001/2002
K-1, K-2 - 200m, 500m
Juniorzy młodsi - rocznik 2003/2004
K-1, C-1 - 200m, 1000m
K-2, C-2 - 200m, 1000m
Juniorki młodsze - rocznik 2003/2004
K-1, K-2, - 200m, 500m


KONKURENCJE - Memoriał im. Mariana Matłoki

Młodziczki i Młodzicy - rocznik 2005
K-1,K-2,C-1,C-2 dziewczęta 500m
Chłopcy 1000m
- Młodziczki i Młodzicy - rocznik 2006
- K-1,K- 2 C-1, C-2 dziewczęta 500m
Chłopcy 1000m
- Dzieci (dziewczęta i chłopcy) rocznik 2007 i młodsi
K-1,K-2,C-1,C-2 1000m
Każdy klub ma prawo zgłosić dowolną ilość osad do każdej konkurencji. Juniorzy
młodsi i starsi mogą startować w trzech konkurencjach. Młodzicy i młodziczki
oraz dzieci mogą stratować w dwóch konkurencjach.


UCZESTNICTWO

W zawodach prawo do startu mają zawodnicy/zawodniczki zgłoszeni przez klub, którzy posiadają książeczki zawodnicze, aktualne badania lekarskie oraz karty pływackie lub wpis potwierdzony podpisem i pieczątką imienną.
W zawodach biorą udział zawodnicy i zawodniczki z klubu w Neustrelitz (Niemcy).
Zawodnicy/zawodniczki startują w zawodach na własną odpowiedzialność.

BIEG MEMORIAŁOWY Memoriału im. Kazimierza Góreckiego jest konkurencją K-2 1000m juniorów (w osadzie mogą startować juniorzy starsi i młodsi).
BIEG MEMORIAŁOWY Memoriału im. Mariana Matłoki - K-2 500m młodziczek (w osadzie może startować rocznik 2005 i 2006).

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do regat należy przesłać do dnia 17.05.2019 r. na adres:
Wałeckie Towarzystwo Sportowe "Orzeł" ul. Chłodna12, 78-600 Wałcz, Uczniowski Klub Sportowy „Victoria", ul. Robotnicza 23, 78-600 Wałcz, z dopiskiem "MEMORIAŁ" (listem poleconym, o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do klubu) lub pocztą e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgłoszenia winny być pisane na maszynie na drukach ustalonych przez PZKaj oraz muszą być opieczętowane pieczątką klubu i podpisane przez prezesa klubu i głównego księgowego (osobno wypełnione na każdą osobę, poniżej dopisując rezerwę). Jednocześnie należy dołączyć listę zbiorczą kierownictwa i zawodników.
Organizator przewiduje rozegranie biegu "O l d b o y s" K-2 500m - zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie regat do godz.14.00.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

- rezerwację noclegów oraz wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie,
- rezerwacji noclegów i wyżywienia można dokonywać pod nw. adresami:

Centralny Ośrodek Sportu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
78-600 Wałcz - Bukowina 78-600 Wałcz, ul. Chłodna 12,
tel. 67 258 44 61, tel. 67 250 40 56

Na torze regatowym będzie można kupić „Grochówkę" wojskową z kiełbasą. Kupony na „Grochówkę" prosimy nabywać w sekretariacie zawodów do godz. 13.00.
Przy zgłoszeniach prosimy o podanie ilości zamawianej „Grochówki".

NAGRODY

•    za zajęcie I-III miejsca w biegu MEMORIAŁOWYM K-2 1000m juniorów każdy uczestnik osady otrzyma
PUCHAR PAMIĄTKOWY i  MEDAL
•    za zajęcie I-III miejsca w biegu MEMORIAŁOWYM K-2 500m młodziczek każdy uczestnik osady otrzyma
PUCHAR PAMIĄTKOWY i  MEDAL
•    za pierwsze trzy miejsca w punktacji klubowej  kluby otrzymują puchary
•    za pierwsze trzy miejsca w biegach finałowych zawodnicy otrzymują medale

PUNKTACJA

Punktacja prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem PZKaj - punktowane są tylko osady biorące udział w finałach.

LOSOWANIE

Losowanie odbędzie się w dniu 18.05.2019 r. o godz. 16.00 w sekretariacie WTS „Orzeł",
ul. Chodna 12, 78-600 Wałcz.

ODPRAWA

Odprawa kierowników odbędzie się w dniu 25.05.2019 r. o godz. 10.00 – MOSiR Wałcz, ul. Chłodna 12

ZAKOŃCZENIE REGAT planuje się w dniu 25.05.2019 r. o godz. 15.00.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Opłata startowa wynosi:
- za każdą zgłoszoną osobę Memoriał „Góreckiego” - 12,00 zł
- za każdą zgłoszoną osobę Memoriał „Matłoki" -  6,00 zł
- za każdą zmianę dokonaną z listy zbiorczej - dwukrotna wysokość obowiązującej diety,
- za zgłoszenie osady na odprawie - dwukrotna wysokość obowiązującej diety,
- za brak listy zbiorczej przy zgłoszeniach - pięciokrotna wysokość obowiązującej diety

NUMERY STARTOWE

Każdy klub zabezpiecza we własnym zakresie numery startowe.
Osada bez numeru startowego nie będzie dopuszczona do biegu. Koszty organizacyjne pokrywa Organizator.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają kluby.
W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy "Regulaminu Kajakowych Biegów Klasycznych".


Za Komitet Organizacyjny

PREZES UKS VICTORIA                          
Agnieszka Szeremeta                            
PREZES WTS ORZEŁ WAŁCZ
Marek Marcinkowski

Tekst: Marek Marcinkowski