Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2018 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na rok 2019.

Wniosek o stypendium powinien zawierać:

  • dane osobowe kandydata oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stypendysty,
  • informację o osiągnięciach sportowych w roku poprzedzającym przyznanie stypendium oraz opis zamierzeń sportowych w roku jego przyznania,
  • informację o innych stypendiach pobieranych w roku ubiegania się o stypendium sportowe Burmistrza Miasta Wałcz i okresie ich pobierania.

Wzór wniosku stanowi załącznik do Uchwały Nr VII/SXXI/124/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wałcz, tel. 67 2584471 w. 68, pokój 223.

 

  

Tytuły załączników:

  1. Uchwała VII/SXXI/124/16 
  2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego