Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Integracja sportowa podczas jesiennych regat w Neusterlitz 2022 r.”.

W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 27.08.2022 r. do dnia 02.09.2022 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty dostępna: link.

Źródło informacji: N. Lisowska, Wydział RiPM.