w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Wyjazdy na zawody 28 OOM Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży; MP Juniorów Młodszych; MP Juniorów w Sprincie Kajakowym; 21 Mistrzostwa Polski Młodzików”.

W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 07.06.2022 r. do dnia 13.06.2022 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty dostępna: plik.Źródło informacji: N. Lisowska, Wydział RiPM.