w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Zimowy obóz dochodzeniowy dla juniorów KS ORZEŁ WAŁCZ 2021”.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 06.12.2021 do dnia 14.12.2021 r. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty dostępna jest pod tym linkiem.


Źródło informacji: M. Ejma, Wydział RiPM