7 września obchodzimy Światowy Dzień Fair Play

– święto ustanowione przez Międzynarodowy Komitet Fair Play (CIFP). W tym dniu w szczególny sposób na całym świecie promowana jest idea czystej i uczciwej rywalizacji – nadrzędnej wartości w sporcie i codziennym życiu.

W ramach święta w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu odbył się Bieg Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego.


W przepięknych okolicznościach przyrody uczniowie klas drugich i trzecich rywalizowali na wałeckim Euroboisku.

“Nie zwycięstwo, ale udział, podobnie jak w życiu nie jest najważniejszy triumf, ale walka. Nie samo zwycięstwo jest istotne, lecz sprawiedliwa rywalizacja” – brzmi olimpijskie credo, które zacytowała pani Dyrektor Violetta Kamińska, kierując słowa do wszystkich. Impreza została poprzedzona odczytaniem Apelu Olimpijskiego, a na zakończenie każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom oraz posiłek regeneracyjny zakupiony przy współpracy ze Szkolnym Kołem TPD.Źródło informacji: M. Skonieczka, SP5