w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Przygotowania i udział w Mistrzostwach Polski w Kicboxingu”.

W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 05.03.2021 do dnia 11.03.2021 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Załącznik: Husaria

Źródło informacji: M. Ejma, Wydział Rozwoju, Sportu i Promocji Miasta