na wybór realizatorów zadań publicznych z zakresu sportu w roku 2021.

Informacja w sprawie końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie podniesienia poziomu wyszkolenia poprzez prowadzenie szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych w roku 2021.

Wykaz ofert, które zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z nazwami oferentów oraz wysokością przyznanych środków publicznych dostępne są pod tym linkiem.