na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu sportu w roku 2021.

 

Informacja w sprawie końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie podniesieni poziomu wyszkolenia drużyny seniorów w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż koszalińska klasa okręgowa.

Wykaz ofert, które zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z nazwami oferentów oraz wysokością przyznanych środków publicznych dostępny jest pod tym linkiem.