Przypominamy o zbliżającym się terminie

złożenia wniosków w sprawie przyznania stypendiów sportowych w następnym roku kalendarzowym, który mija 31 grudnia 2020 r.


Stypendia przyznawane są na podstawie wniosków złożonych przez kluby, związki sportowe, organizacje pozarządowe, działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, mające swoje siedziby na terenie miasta Wałcz.


Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Wałcz, budynek A, pokój 7 bądź wysłać pocztą tradycyjną (wówczas decyduje data stempla pocztowego).


Więcej informacji o zasadach, trybie przyznawania i pozbawiania oraz rodzajach i wysokościach stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe znajdą Państwo pod tym linkiem.


W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju i Promocji Miasta pod nr. tel. 514 369 944


Źródło informacji: N. Lisowska, Wydział Rozwoju i Promocji Miasta