Dostępny samorząd – granty

Gmina Miejska Wałcz realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Wałcz dla osób ze szczególnymi potrzebami.”, finansowane w  ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Miejską Wałcz dla osób ze szczególnymi potrzebami, w  tym z niepełnosprawnościami.

Projekt obejmuje realizację poniższych zadań:

  • Wyposażenie Biura Obsługi Interesanta w meble dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  • Kontrastowe oznaczenie schodów i wind,
  • Tabliczki przydrzwiowe,
  • Tablice informacyjne,
  • Tyflomapy,
  • Dostosowanie wind,
  • Zakup pętli indukcyjnej, ramek do podpisu i lup optycznych,
  • Film informacyjny o Urzędzie,
  • Wymiana drzwi wahadłowych,
  • Doradztwo

Wartość grantu: 99 420,00 PLN.