Treść tablicy informacyjnej:

  • „nazwa funduszu”  - Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg
  • „nazwa projektu”  - Budowa ul. Pomorskiej w Wałczu, na odcinku od skrzyż.
                                z ul. Chopina do skrzyż. z ul. Wileńską oraz budowa drogi do ŚDS i MOPS w Wałczu, od strony ul. Chopina
  • „dofinansowanie”      - 840 946,20 zł
  • „całkowita wartość” - 1 669 391,95 zł

 

Krótki opis zadania:

Przedsięwzięcie budowlane obejmuje budowę nowego odcinka drogi gminnej –
ul. Pomorskiej, klasy D (dojazdowej) długości ok. 170m, na odcinku od skrzyżowania
z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Wileńską oraz budowę drogi do ŚDS i MOPS w Wałczu – od strony ul. Chopina, długości ok. 90m.

W ramach inwestycji przewiduje się ponadto budowę i przebudowę infrastruktury technicznej związanej z drogą.

W ciągu ul. Pomorskiej zaprojektowano pieszo-jezdnię o szerokości podstawowej 2x2,50m, która kończy się placem manewrowym. Po lewej stronie zaprojektowano parking dla samochodów osobowych, w ilości 5 miejsc postojowych. Ulica łączy się z ul. Wileńską, poprzez ciąg pieszo-rowerowy, o szer. 4,00m. Ponadto zaprojektowano budowę zjazdów do wszystkich przyległych nieruchomości.

W ciągu drogi dojazdowej do ŚDS i MOPS, zaprojektowana została jezdnia o szer. 6,00m. Po prawej stronie zaprojektowano parking dla samochodów osobowych, w ilości
8 miejsc postojowych. Po obu stronach drogi usytuowany został chodnik, o szer. 2,00m, zapewniający dojście do istniejących posesji oraz projektowanego parkingu. Poza tym zaprojektowano zjazdy do przyległych nieruchomości oraz drogi manewrowe do istniejących garaży.

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni, zjazdów i chodników, poprzez studnie wpustowe włączone do projektowanej kanalizacji deszczowej.

W ciągu obu dróg zaprojektowano przebudowę i budowę oświetlenia drogowego.

Na odcinku drogi do ŚDS i MOPS zaprojektowany został kanał technologiczny.

 

Generalny wykonawca:        „Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński”,

  1. Norwida 9/7, 77-400 Złotów,

 

Termin realizacji:     listopad 2024r.