• "nazwa funduszu”  - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • „nazwa projektu” - „Przebudowa oraz rozbudowa drogi gminnej nr 720042Z wzdłuż ulicy Morzyce w Wałczu”
 • „dofinansowanie”      - 1 872 998,24 zł
 • „całkowita wartość”  - 3 121 663,73 zł

 

Krótki opis zadania:

Przedsięwzięcie budowlane obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi gminnej lokalnej nr 720042Z w ciągu ulicy Morzyce w miejscowości Wałcz.

Odcinek objęty przebudową rozpoczyna się od skrzyżowania z przejazdem kolejowym linii nr 403 relacji Piła Północ – Ulikowo, przy ul. Chłodnej i kończy się na kolejnym przejeździe kolejowym w/w linii nr 403, z wyłączeniem skrzyżowania z ulicą  Okrężną. Długość przebudowywanego odcinka wynosi ok. 1095 m.

Na zakres prac budowlanych składa się:

 1. budowa kanalizacji deszczowej,
 2. przebudowa i rozbudowa istniejącej drogi – ul. Morzyce wraz z jej poszerzeniem do szerokości 5,0 m oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni asfaltowej,
 3. przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych po stronie północnej ulicy Morzyce (oraz po stronie południowej w obrębie zatoki autobusowej) - wykonanie nowej konstrukcji o nawierzchni z kostki brukowej typu starobruk, o szerokości 2,00m.
 4. budowa zjazdów indywidualnych  do  posesji  zlokalizowanych  po stronie północnej ulicy Morzyce oraz przebudowa niektórych zjazdów po stronie południowej,
  o  nawierzchni  z  kostki  brukowej, betonowej,
 5. przebudowa istniejącej zatoki autobusowej – korekta geometrii zatoki oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki kamiennej,
 6. budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej, długości ok. 30mb,
 7. wykonanie nakładki asfaltowej w obrębie pętli autobusowej.
 8. wykonanie poboczy umocnionych destruktem, o szerokości 0,75m, po stronie północnej ul. Morzyce,
 9. usunięcie kolizji elektroenergetycznych.

Generalny wykonawca:         Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński,
ul. Norwida 9/7, 77-400 Złotów

Termin realizacji:     wrzesień 2021r