Jesteś osobą prywatną, masz możliwość i chcesz zaoferować nocleg potrzebującym Uchodźcom
z Ukrainy?

Wejdź na: www.polacydlaukrainy.pl  

To portal pomocowy, na którym można zgłosić zakwaterowanie.
Akcja koordynowana jest przez lokalne samorządy.