Drodzy mieszkańcy,
 
Miasto Wałcz aktualizuje dokument pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz"
 
Celem aktualizacji jest przede wszystkim obecna ocena stanu powietrza w Wałczu oraz nakreślenie działań wpływających na poprawę gospodarki energetycznej i mobilności miejskiej w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności gospodarki energią, zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł oraz zwiększenia dostępności transportu publicznego. 

ikona artykułu

Przedstawiamy opracowanie pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz". Posiadanie tego strategicznego dokumentu pozwoli na przyjęcie właściwych kierunków działań gminy i jej mieszkańców w zakresie ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska na terenie naszego miasta.

ikona artykułu

Szanowni Państwo,
 
Mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, w październiku 2013 roku Rada Miasta Wałcz w drodze uchwały wyraziła wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Wałcz.