W związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 stycznia 2022 r.,

Zachęcamy podmioty zainteresowane do zapoznania się z ofertą.

21.02.2022 r. rozpoczyna się rekrutacja uczniów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz.

Urząd Miasta Wałcz przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych,

Ogłaszamy nabór wniosków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego