Ogólnopolski zasięg, 1200 uczestniczek, ponad 600 godzin bezpłatnych warsztatów online i konsultacji merytorycznych z edukatorami, mentorami i ekspertami rynku pracy, spotkania społeczności i networking.

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Zapraszamy na 5. Wałecki Bieg i Marsz Dwóch Skarpet!

Zapraszamy do składania ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w obszarze nauka, szkolnictwo wyższe , edukacja, oświata i wychowanie.