Burmistrz Miasta Wałcz informuje o sporządzeniu spisu członków Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach w okręgu wyborczym nr 5/Wa Wałcz m., zarządzonych na dzień 24 września 2023 r.

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: "III Wałeckie Dni seniora"".

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: "Wałcz miastem żołnierzy ".

Firma Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Miasta Wałcz  realizuje „Diagnozę problemów w zakresie uzależnień na terenie gminy Wałcz”

Trwa głosowanie na najfajniejszą szkołę w Polsce, w którym udział bierze Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałczu.