Podsumowanie Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Informacja.

Gmina Miejska Wałcz rozważa przystąpienie do II edycji programu Ciepłe Mieszkanie. Mieszkańców i Zarządców Wspólnot, zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania, zapraszamy do wypełnienia wstępnej deklaracji.

Informacja na temat godzin funkcjonowania Urzędu Miasta w dniu 22.12.2023 r.

Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej  sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimedialnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.