Zarządzenie Nr 0050.1.97.2023 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Piękna pogoda, wysokie temperatury oraz kilka dni czasu wolnego sprawiają, że bardzo chętnie odpoczywamy nad wodą. Policjanci w trosce o bezpieczeństwo przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności w rejonach rzek, stawów, basenów i kąpielisk. Pamiętajmy, że woda to żywioł, który może stanowić olbrzymie zagrożenie dla naszego życia i zdrowia.

17 lipca 2023 r. odbyło się spotkanie związane z projektem realizowanym przez Miasto Wałcz pn. "Samorządy nie marnują"

Projekt realizowany przez Fundację Siedem Ogrodów w partnerstwie z Gminą Miejską Wałcz, w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 - edycja 2023.

Wakacje to czas radości i zabawy, a także zasłużonego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz całych rodzin. Lipiec i sierpień to miesiące licznych wyjazdów, wypoczynku na łonie natury, w górach i nad wodą. Bez względu na to, gdzie i z kim planujemy spędzić ten wakacyjny okres, zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych bliskich.