Liga NGOs to program edukacyjny dla liderów społeczeństwa obywatelskiego.

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu informuje, że w związku z przebudową sieci ciepłowniczej przy ul. Bankowej 13

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj”

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wałcz przypomina wszystkim osobom ubiegającym się o przyznanie Karty Dużej Rodziny o jej odbiorze.

Informujemy, że Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem