w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

w okresie zimowym na terenie Miasta Wałcz.

Burmistrz Miasta Wałcz przypomina, że do 30 września 2020 roku należy dokonać wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W Podstrefie „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstanie nowoczesny zakład produkcji artykułów metalowych.

Burmistrz Miasta Wałcz przypomina o obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Wałcz.