Informacja na temat nieruchomości.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”, 20 stycznia 2023 roku

Właściciele posesji, na których wciąż znajdują się wyroby zawierające azbest ponownie mogą starać się o jego bezpłatny demontaż i utylizację w ramach akcji prowadzonej przez Urząd Miasta Wałcz.

Nabór wniosków od 19.01.2023 07:30:00 do 26.01.2023 18:59:59

Urząd Miasta Wałcz przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych,