Informacja o zmianie stawek

Konkurs ofert.

24 czerwca 2024 roku na Cmentarzu Wojennym w Wałczu odbył się uroczysty pogrzeb polskich żołnierzy, którzy polegli podczas dramatycznych walk na Wale Pomorskim w 1945 roku.

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały nr III/sXXXVI/251/01w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza – Al. Zdobywców Wału Pomorskiego.

O wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego w rejonie Alei Zdobywców Wału Pomorskiego (las komunalny)