Uprzejmie informujemy, że z dniem 27 lutego 2023 r. rozpoczyna się nabór do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz.

Burmistrz Miasta Wałcz przyłącza się do apelu Rzecznika Praw Dziecka i promuje dziecięcy telefon zaufania.

Informacja na temat dostępnych nieruchomości.

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt lub rencista ma elektroniczną wersję legitymacji emeryta-rencisty mLegitymację.

Informacja na temat nieruchomości.