W imieniu Fundacji Nauka dla Środowiska zapraszamy bardzo serdecznie wszystkie organizacje pozarządowe oraz kluby sportowe do uczestnictwa w szkoleniu SPRAWOZDAWCZOŚĆ I RACHUNKOWOŚĆ W NGO

Szanowni Państwo !

Szanowni Państwo!

Stypendium szkolne - najważniejsze informacje!

Burmistrz Miasta Wałcz informuje o sporządzeniu spisu członków Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach w okręgu wyborczym nr 5/Wa Wałcz m., zarządzonych na dzień 24 września 2023 r.