Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: "III Wałeckie Dni seniora"".

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: "Wałcz miastem żołnierzy ".

Firma Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Miasta Wałcz  realizuje „Diagnozę problemów w zakresie uzależnień na terenie gminy Wałcz”

Trwa głosowanie na najfajniejszą szkołę w Polsce, w którym udział bierze Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałczu.

Od 1 sierpnia 2023 r. na terenie PSZOK-u mieszczącego się przy ul. Bydgoskiej w kierunku Piły, funkcjonuje: Punkt Rzeczy Używanych