Informujemy, iż z powodu stwierdzenia braku przydatności wody do kąpieli w kąpielisku „Plaża nad Zamkowym” na Jeziorze Zamkowym  przy ul. Bydgoskiej w Wałczu,

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Operetka&musical na wynos”.

W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 1 sierpnia, o godz. 17.00,

Informujemy, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu ocenił przydatność wody do kąpieli w kąpielisku „Plaża nad Zamkowym” na Jeziorze Zamkowym  przy ul. Bydgoskiej w Wałczu, co oznacza możliwość kąpieli.

Źródło informacji: M. Krawczyk, Sekretarz Miasta Wałcz

Burmistrz Miasta Wałcz informuje o możliwość skorzystania z pomocy w formie dofinansowania