Oferta realizacji zadania publicznego.

Informacja wystosowana przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych.

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza rozstrzygnięcie

W związku z dużym zainteresowaniem utylizacją wyrobów zawierających azbest w bieżącym roku,