Rodziny wielodzietne będą mogły skorzystać z niższych cen prądu –  obowiązywać je będzie największy z dostępnych limitów, czyli 3MWh.

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza do składania ofert w trybie art. 19 a.

Oferta realizacji zadania publicznego.