Gmina Miejska Wałcz zaprasza do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych dla uczniów i ich rodziców

Gmina Miejska Wałcz zaprasza do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych dla uczniów i ich rodziców

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.