miniatura

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny w roku 2021 wraz z informacją o naborze kandydatów do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

Treść ogłoszenia dostępna jest pod tym linkiem.

Na etapie końcowym jest realizacja projektu inwestycyjnego,

Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną, apelujemy do Państwa o ograniczenie wizyt w Urzędzie

Przedstawiamy Państwu Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu

W związku z rezygnacją członka Miejskiej Rady Seniorów w Wałczu