Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu

W dniu 29.01.2021 r. do urzędu wpłynęło pismo w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Marii Konopnickiej w Wałczu.

NEWSLETTER DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że na stronie www.bip.walcz.pl

Rozpoczynamy prace porządkowe drzewostanu wokół jeziora Raduń.