Informujemy, że mieszkańcy Gminy Miejskiej Wałcz mogą składać wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora,

Ogłoszenie końcowe wyników otwartego konkursu ofert

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Edukacja kulturalna - Współczesna kultura muzyczna Ukrainy

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Wycieczka do Karpacza