W ramach projektu prowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

Od 25 października do 19 listopada 2021 r. na terenie miasta Wałcz odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa osób zamieszkujących na terenie powiatu wałeckiego.

Zapraszamy Państwa na II warsztat roboczy

Szanowni Państwo,