W związku z rezygnacją członka Miejskiej Rady Seniorów w Wałczu

Oddaj osocze i pomóż wyzdrowieć innym!

Polski Związek Głuchych w Wałczu informuje o możliwości pobierania skierowań do odbioru żywności

Przypominamy o zbliżającym się terminie rozliczenia stypendiów szkolnych

W dniach od 4 grudnia 2020 r. do 4 stycznia 2020 r. wyłożone będą projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: