Informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z pomocy udzielanej uczniom niepełnosprawnym

Szanowni Mieszkańcy Wałcza,

Szanowni Państwo,

Komu przysługuje:

  • uczniom mieszkającym na terenie miasta Wałcz jeżeli miesięczny dochód ich rodziny nie przekracza 528 zł netto na osobę.

Dnia 30 lipca 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.